Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for samfunnspsykologi

Den faglige og administrative staben bak emnet Skole- og opplæringspsykologi (PROPSY307) fikk studiekvalitetsprisen 2013 ved Det psykologiske fakultet. Professor Geir Høstmark Nielsen fikk studentenes undervisningspris.