Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for samfunnspsykologi

Er det ønskjeleg med psykolog-tilbod i introduksjonsprogrammet for flyktingar? Og korleis bør kommunar handtera mobbing? Det er blant problemstillingane psykologistudentane med praksis i samfunnspsykologi har jobba med.