Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for samfunnspsykologi

Innvandringspolitikk går foran god helseomsorg i dagens Norge
Andrea Bender kombinerer psykologi og antropologi for å finne ut hvordan språk og kultur former måten vi oppfatter og tenker om verden.
Norske sykepleiere opplever mindre mobbing enn sykepleiere i andre land, men de som mobbes og konfronterer mobberne rammes ofte av angst.