Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for samfunnspsykologi

Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.