Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Nyhetsarkiv for Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Både elever og lærere i videregående skole verdsetter systematisk arbeid med det psykososiale læringsmiljøet. Men et godt miljø krever målrettet innsats over tid.