Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Nyhetsarkiv for Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.