Hjem
Utdanning

Nyhetsarkiv for Utdanning

– Ofte bruker vi eit perspektiv som sentralbanksjef eller politikar og prøver å svare på spørsmål som: Kva skjer med samfunnet om vi aukar avgiftene på bensin?
– Gjennom psykologien får vi eit nytt blikk på kvardagslege ting som å snakke saman, å ta val og å lære, fortel Christian Emil.
– Vi lærer om lover og system i den materielle verda og får innsikt i kva som kjem til å skje i framtida, fortel Thea.
– Du skjøner med éin gong at det du lærer er viktig, og at du får bruk for det seinare i livet.
– Vi lærer metodar som kan minske behovet for å gå til tannlegen, seier tannpleiestudent Christina med eit kritkvitt smil.
Tonje studerer pedagogikk samstundes som ho tek fysikk og matte. Det gir ei heilt eiga innsikt i faga, meiner ho.