Hjem
Utdanning

Nyhetsarkiv for Utdanning

- Kva har du tenkt å bli? Er du inne i ditt siste år på vidaregåande skule er nok dette eit spørsmål du har blitt stilt mange gonger. Og det er ikkje så rart, for det er eit viktig spørsmål og tida er komen for å ta stilling til det.