Hjem
Utdanning

Nyhetsarkiv for Utdanning

Exchange students at the University of Bergen (UiB) are on a trip to become better acquainted with Ole Bull and his fairytale home on the island of Lysøyen.
Utvekslingsstudentar ved UiB er på tur for å stifte nærare kjennskap til Ole Bull og hans eventyrlige Lysøyen.