Hjem
Utdanning

Nyhetsarkiv for Utdanning

Siri Gloppen har alltid vært tiltrukket av det hun skjønner minst. Derfor valgte hun å forske på forholdet mellom rett og politikk på tvers av kontinenter.
Gruveprosjektet i Naustdal truer med å grise til mer enn naturen, skriver Tarje I. Wanvik i en kronikk i BT.
Johan Galtung mener Norge må legge om utenrikspolitikken hvis vi ønsker å være en foregangsnasjon innen fredsarbeid i verden.
Nordsjøen er eit fantastisk matfat, men også svært forureina. Forskarar frå Hjortsenteret vil trenge djupare ned i Nordsjøens økosystem.
Dei siste 15–20 åra har EU teke over nær alt av miljølovgjeving i EØS-området – også Nordsjøen og dei andre norske havområda.
Mikrober i havet kan gi oss sikrere, billigere og grønnere produkter. Universitetet i Bergen er partner i InMare, støttet av EUs Horisont 2020-program.
Frank Aarebrot gjorde stor suksess med sitt NRK-sendte maratonforedrag om Norges historie. Nå skal han snakke uavbrutt igjen, denne gangen om krig.
Midtausten-forskaren ser på korleis dagens hendingar heng saman med lange historiske linjer.
MS rammer unge, friske mennesker av ukjent årsak. Behandlingen vi har i dag kan bare bremse utviklingen.
Professor Jens E. Kjeldsen om det kontroversielle Skavlan-intervjuet
Margunn Rauset er leksikograf og arbeider med ordbøker. Ho skriv doktoravhandling om faste uttrykk i bokmål og nynorsk.