Hjem
Utdanning

Nyhetsarkiv for Utdanning

Grunnet varslet storm er all undervisning avlyst i dag fredag, 29. januar fra kl 12.00 og ut dagen. Vi oppfordrer alle studenter til å gå hjem. For mer informasjon vennligst følg uib.no
Universitetet i Bergen har opprettet utvekslingssamarbeid for medisinstudenter med North-western State Medical University i St. Petersburg.
I 2016 tilbyr Universitetet i Bergen en rekke nye studier, blant annet et sivilingeniørstudium i havbruk. Studieprogrammene bygger på forskningsmiljøenes spisskompetanse.
To undervisere og et undervisningsrelatert forskningsprosjekt ved Institutt for biologi får priser for fremragende undervisning og støtte til forskning som involverer studenter.
Diabetespasienter har ofte dårlig munnhelse. Hasaan Mohamed er den første forskeren som har undersøkt denne sammenhengen hos pasienter i Sudan.
I nærare sytti prosent av sakene der barn skal takast frå foreldra, er barns stemme nesten fråverande. – Eit urovekkande høgt tal, seier professor Marit Skivenes.
– Det er viktig å studere fortiden for å kunne si noe kvalifisert om samtiden.
Medisinstudenter på første studieår skal snart ha praksisdager i sykehus. Dette er første gang dette organiseres for førsteårsstudenter ved fakultetet, i forbindelse med den nye studieplanen i medisin.
Er det ønskjeleg med psykolog-tilbod i introduksjonsprogrammet for flyktingar? Og korleis bør kommunar handtera mobbing? Det er blant problemstillingane psykologistudentane med praksis i samfunnspsykologi har jobba med.