Hjem
Utdanning

Nyhetsarkiv for Utdanning

Administrerende direktør i Norwegian Centre of Expertise The Seafood Innovation Cluster, Tanja Hoel, mener tiden på UiB var gull verdt for karrieren hennes. Men, hun etterlyser fortsatt tettere kontakt mellom studenter og næringslivet.
Bergen marine forskningsklynge og prosjektet Ocean Outlook har fått støtte til å utveksle studenter, undervisning og forskning med to av de viktigste marine forskningsinstitusjonene i USA.
Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir informasjon om selvrapportert helse, helseatferd, livstilfredshet og psykososialt miljø på skolen... Les mer
Kor stabile er nordmenn sine haldningar til klimaspørsmål? Det prøver stipendiat Åsta Dyrnes Nordø å finna ut av. Les meir om dette i universitetsavisa På Høyden!
Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.
Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.