Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Tenk om nyhetene du får er basert på hvor du er i byen. På Institutt for informasjons- og medievitenskap jobbes det med neste generasjons lokaljournalistikk.
Økte CO2-utslipp i atmosfæren fører til forsuring av havet. Denne uken inviterer Bjerknessenteret til konferanse om karbonprosessen.
Norske domstolar møter stadig oftare argument frå sharia-lovgjevinga i saker om skilsmisse og barnefordeling, men kunnskapen om sharia er låg.
Hva kan den norske skolen lære av den kurdiske frigjøringsbevegelsen? Førsteamanuensis Kariane Westrheim har tilbrakt tid hos PKK, og sett hvor viktig kunnskap er for identitet.
Hvorfor vil han fortsette som UiB-rektor? Og hva vil han med universitetet? Still dine spørsmål nå.
Ekstern finansiering og kontakt med næringslivet står på agendaen for Rolf Reeds pro- og viserektorer.
Då universitetsstyret fordelte dei ekstra millionane frå regjeringa, fekk Det juridiske fakultet ekstra prioritet.
For Richard Stallman er fri programvare et spørsmål om etikk. Og han lar verken seg selv eller noen andre slippe billig unna.
UiB er ett av 14 forskningssentre som går sammen om å studere fiskens livssyklus. – Dette er forskningens Champion’s League, mener professor Sigurd Stefansson.
Det kan bli både valte og tilsette instituttleiarar på UiB i framtida. Men fakulteta må bestemme seg for det eine eller det andre.
Globalisering og internasjonalisering blir stadig viktigere for norsk utdanning. UiB inviterte til heldagskonferanse om internasjonal mobilitet på onsdag.
Den første avanserte målestasjonen for langtidsobservasjonar av klimaendringar i ein av dei viktigaste havstraumane i verda er nå på plass i det islagte Weddellhavet i Antarktis.
Ein blodfersk artikkel publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Geoscience viser at perioden mot slutten av siste istid er prega av ekstreme og kortvarige variasjonar, som til slutt tok knekken på istiden.
3,5 milliarder år gammel stein i Sør-Afrika kan inneholde spor fra det første livet på Jorden.
På havbotnen er det alltid mørkt. I lyset frå undervassroboten leitar forskarane etter liv, liv som kanskje kan fortelje om byrjinga på evolusjonen. Det stinkar.
Dei er små. Dei er mange. Og dei er avgjerande for alt liv i havet og klimaet på jorda. Med UiB i spissen vil forskarar forstå meir om marine mikroorganismar i polare strøk.
Så snart trålposen glir over ripen, er biologer på plass med hjelmer og regntøy, for å sikre seg eksemplarer av dagens fangst. I tolv dager har de samlet og sortert ulike sjødyr til forskning om bord, og samlet data til senere analyser.
Den raske tilbakesmeltingen av sjøisen i Arktis har forbløffet en hel verden. Golfstrømmen mistenkes å være synderen, ved at den bringer med seg varme fra tropene til nordiske farvann.

Sider