Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Ved hjelp av atommikroskop gjenskapte professor Bodil Holst og stipendiat Thomas Reisinger et flere hundre år gammelt eksperiment.
Å ringe til hjerteinfarktpasienter etter sykehusopphold øker livskvaliteten deres betraktelig, viser ny doktorgradstudie ved UiB.
Visualiseringsgruppen ved Institutt for Informatikk har fått nesten 20 millioner kroner fra EU og Forskningsrådet. – Slikt som dette skjer bare én gang i livet, sier gruppeleder Helwig Hauser.
Først klatra dei i trær, seinare reiv dei ned kjønnsbarrierane. Mange av feministane på 1970-talet vaks opp som ”gutejenter”.
Fysisk trening i ungdomstida minskar ikkje risikoen for å få depressive tendensar som vaksen.
Gravide som bruker urtemedisiner får ikke god nok informasjon om dosering eller bivirkninger. Dette kan føre til komplikasjoner for mor og barn.

Sider