Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Til tross for økte bevilgninger fra staten er handlingsrommet til universitetene og høyskolene betydelig mindre, ifølge rapporten Handlingsrom for kvalitet. Nå vil sektoren ha mer frihet og mindre detaljstyring.
Senter for kvinne- og kjønnsforskning bruker kunst som innfallsvinkel til kjønnsforskning.
Concerned Scientists Norway vil møte klimautfordringene med tverrfaglig kunnskap. Nå oppfordrer tre bergensforskere flere til å engasjere seg lokalt.
Thomas Arnesen forsker på kreft. Ved en tilfeldighet kan de ha oppdaget interessante ting om den meget alvorlige Huntingtons sykdom.
Nytt næringsliv vokser frem fra forskning fra UiB. Bergen teknologioverføring as (BTO) har til nå vært involvert i 11 bedriftsetableringer.
Gruppen for romfysikk ved UiB er verdensledende på sitt felt, viser en ny rapport. For tiden består gruppen av tre akademisk ansatte.
Den kalde vinteren har vært en gavepakke til klimaskeptikerne. - Forskerne har et kommunikasjonsproblem, mener Kjetil Rommetveit.
Universitetsmuseene lanserer i dag nye portaler for arkeologi og mynt- og medaljesamlinger. Rundt 600.000 gjenstander er bare et museklikk unna.
De siste årene har mer varmt vann strømmet inn i Barentshavet, men havtemperaturen har bare i liten grad økt, viser ny studie.
Professor Kenneth Hugdahl fikk ny tro på populærvitenskapen etter at UiB-forskere hjalp TV 2 gjennom seks programmer om hjernen.
- Laboratoriebygget står fram som den mest kompakte campusen mellom forsking og helsefag som eg kjenner til.
Flere jenter kan redde både verden og realfagene.
Studiet i matkultur ved Universitetet i Bergen tiltrekker seg både byråkrater, kokker og geitebønder. Felles er interessen for den gode maten.
Alkohol kan han store negative effekter på barn. Knut Dalen ved UiB mener nulltoleranse er det eneste som hjelper.
– En milepæl i norsk arktisk forskning, kaller Dag Olav Øvstedal sin nye lavflora. Hele syv arter som er beskrevet i boken er nye for vitenskapen.
Språk-korpuset COLA blir brukt av forskere fra 16 land, og har blitt så populært at leder Annette Maria Myre Jørgensen nærmest drukner i henvendelser.
Tidligere Dokument 2-journalister vil opprette et senter for undersøkende journalistikk i samarbeid med institutt for informasjons- og medievitenkap ved UiB.
Studentene i Bergen har fått tilbake sin storstue. Det Akademiske Kvarter har åpnet dørene.

Sider