Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Medievitar Lars Nyre er kritisk til ei forventing om å formidle i massemedia. Han meiner det er all grunn til å vere på vakt mot den journalistiske logikken.
Bergen Summer Research School har deltakarar frå 42 land. Kunnskap kjenner ingen grenser.
Ekstrakt fra khat-planten kan gi bedre leukemibehandling, viser forskning fra UiB.
For tredje år på rad inviterer de akademiske miljøene i Bergen til internasjonalt forskermøte om verdens store, uløste problemer. Hovedtema i år er global helse.
Som den første av fem, reiser Jean Désiré Banga Amvene no heim til Kamerun med doktorgrad i bagasjen. Der ventar to jobbtilbod.
Amerikanske universiteter viser stor interesse for UB-filmen Et plagieringseventyr.
Resultater fra polarforskning ved UiB vil danne grunnlag for den neste IPCC-rapporten til FNs klimapanel.
Holbergprisen i skolen ble delt ut i dag. Sjekk vinnerne.
Hun fascineres av enkelthistorier, professor Natalie Zemon Davis, og håper fortellingene kan lære oss at det alltid er noen som våger å kritisere inhumanitet. I dag mottar hun Holbergprisen.
I løpet av det neste halve året skal UiB gjennomføre en undersøkelse blant offentlig og privat virksomhet, for å kartlegge hvilke kompetansebehov samfunnet har.
Norsk fagterminologi er i krise. Språkrådet rådførte seg med UiB-ansatte.
I mars bestemte Google seg for å slutta å sensurera søka sine innan Kina. Kva tyder det for den kinesiske nettbrukaren?
Nitti kinesere inntok Studentsenteret for å vise frem sine universiteter.