Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Hele 270 kvadratkilometer av Petermannisbreen på Grønland brakk av i én kalving i løpet av ett døgn sist uke. – Dette er dramatisk, sier professor Ola M. Johannessen ved Nansensenteret.
Shakespeares tekster ble victoriatidens moralske rettesnor. Illustrasjonene til tekstene viste hvordan man skulle te seg som gode engelskmenn, ifølge professor Stuart John Sillars.

Sider