Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Partifarge bestemmer i stor grad den norske innvandringspolitikken. Spesielt Høgre merkar seg ut.

Sider