Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Gunnar Ellingsen forskar på oseanografihistoria, der teknologi og vitskap er tett vevd saman. I dag kjem nye instrument som kan hente meir data enn nokon sinne.
Eit heldig sidespor, den første verdskrigen og eit stortingsvedtak la til rette for at UiB i dag kan smykke seg med den stolte bygninga Geofysen og det tilhøyrande omgrepet ”Bergensskolen i meteorologi”.
Her kan du laste ned noen av foredragene som ble holdt på konferansen.