Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Få vite om du blir alvorlig syk om 20 år. Overvåk naboen med en kameradrone. Christiekonferansen 2014 handler om risiko og hvordan vi håndterer den.
Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret har eksperter innen flere fagområder som er aktuelle i forbindelse med grunnlovsjubileet.