Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Vil vi oppleve stadig mer ekstremvær i årene fremover? Hvorfor er det så vanskelig å beregne når et fjell vil rase? Spør gjerne en UiB-forsker.
Universitetet i Bergen leter etter en brobygger som har bidratt til å spre kunnskap om forskning og utdanning.