Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Over 3400 har registrert seg i UiBs alumniportal. Målet er 5000 registrerte alumner innen Alumnusdagen 12. september.
Hvorfor er 6. februar samenes nasjonaldag? Hvordan er samenes politiske stilling i Norge i dag? Spør gjerne en av våre forskere.
Universitetet i Bergen har flere forskere som kan kommentere hendelsene i Frankrike. Listen er utarbeidet i forbindelse med angrepet på Charlie Hebdo i januar 2015.