Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

I år er det 70 år siden FN vedtok flyktningkonvensjonen for å sikre flyktningers rettigheter. I år er det også ti år siden borgerkrigen i Syria brøt ut, krisen alene har drevet 5,6 millioner syrere på flukt. Hva er status for Syria og det voksende antall flyktningkriser i verden i 2021? Lever egentlig verdenssamfunnet opp til sine forpliktelser overfor flyktninger? Spør en av våre eksperter på... Les mer
Rundt 800 påmeldte deltakere, engasjerte forelesere og god stemning. Årets alumnusdag var den andre i UiBs historie. Og da er det som kjent blitt en tradisjon.
Mangel på transparens pregar fortsatt Høgsterett, men i samband med høgsterettsjubileet har me sett langt større vilje og interesse for openheit frå domstolen, seier historikaren Frode Ulvund. Han meiner at meir forsking på Høgsterett ikkje berre aukar kjennskapen om ei av statsmaktene, men kan styrkje demokratiet.
Universitetet i Bergen har utnevnt tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld til æresalumn.