Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Administrerende direktør i Norwegian Centre of Expertise The Seafood Innovation Cluster, Tanja Hoel, mener tiden på UiB var gull verdt for karrieren hennes. Men, hun etterlyser fortsatt tettere kontakt mellom studenter og næringslivet.