Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Vi kan med glede melde at mange allerede har meldt sin interesse til mentorbanken. Det setter vi enormt stor pris på! Tusen takk skal dere ha.
The University of Bergen is pleased to invite Chinese students in Bergen, former Norwegian students in China and others that have ties to China and Norway, to Noralumni-China gathering in Bergen.
Stuart Gietel-Bastens forskning har bidratt til opphevingen av Kinas ettbarnspolitikk. 19. april kommer han til Bergen for å snakke om befolkningsutvikling. Bettina Husebø og Espen Gamlund er også bekreftet til konferansen.
Administrerende direktør i Norwegian Centre of Expertise The Seafood Innovation Cluster, Tanja Hoel, mener tiden på UiB var gull verdt for karrieren hennes. Men, hun etterlyser fortsatt tettere kontakt mellom studenter og næringslivet.