Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Noe av det viktigste Marie har lært på universitetet er å være kritisk og hun synes skoleeksamener er en grusom vurderingsform.