Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Da får du en ny sjanse her.
Høyesterettsdommer og årets æresalumn, Magnus Matningsdal, satt ikke bare på lesesalen i studietiden – han spilte også fotball på UiB-laget «Jæren stein og grus».