Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Vi spør: Hva betyr toleranse i vår tid? Hvor mye kan vi tolerere? Hvem bestemmer hva vi skal tolerere? På årets Christiekonferanse utforsker vi toleransens grenser.
UTDANNELSE: Bachelor i Administrasjon og organisasjonsvitenskap (UiB) og master i Samfunnsfagdidaktikk (HVL) STILLING: Konsulent BEDRIFT: Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Hard Olav Bastiansen er partner i NGS Global Norway AS. De spesialiserer seg på rekruttering til spesialist- og lederstillinger – og har gode råd til alumner som ønsker seg en karriere innen ledelse.