Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsaktiviteten i reservoarfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi er tildelt 23,6 millioner kroner fra Norges forskningsråd.