Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

Professor Bodil Holst ved Institutt for fysikk og teknologi er utpekt til å lede komiteen som skal utpeke de tre neste vinnerne av Kavliprisen innen nanovitenskap.