Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nyhetsarkiv for Institutt for fysikk og teknologi

11 studenter, 4 forskere, 48 timer. Klarer de å forhindre at mer plast kommer ut i havet? Følg med, få svaret i februar.