Hjem
Bjerknessenteret for klimaforskning

Nyhetsarkiv for Bjerknessenteret for klimaforskning

Dette er de viktigste strategiske sakene ved fakultetet.
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.