Hjem
Bjerknessenteret for klimaforskning

Nyhetsarkiv for Bjerknessenteret for klimaforskning

Ho vert skildra som ein glødande formidlar, som kan gjere kompleks vitskap tilgjengeleg og aktuell for folk flest. Kikki Kleiven får Meltzerfondet sin pris for framifrå forskingsformidling.