Hjem
Bjerknessenteret for klimaforskning

Nyhetsarkiv for Bjerknessenteret for klimaforskning

Kvart år leverer klimaforskarar karbonbudsjettet frå heile verda. Klimamiljøet i Bergen har gjort ein betydeleg innsats for å skildra CO2-data frå havet.