Hjem
Bjerknessenteret for klimaforskning

Nyhetsarkiv for Bjerknessenteret for klimaforskning

Dei globale utsleppa aukar ikkje like raskt som for ti år sidan, men utsleppa har framleis ei stigande kurve. Karbonopptak i havet og på land har som alltid ei uvisse knytta til seg.