Hjem
Meteorologi

Nyhetsarkiv for Meteorologi

Dette er det vi forventer i Norge når framtidens varmere klima gir oss ekstremnedbør.
Nær en femtedel av verdens befolkning er avhengig av elver fra Himalaya og Det tibetanske platå. Isbreene krymper, og overvåkningsanlegg for å planlegge for klimaendringer mangler, viser Hans Christian Steen-Larsen og kollegaer i en kommentar i Nature.