Hjem
Klimadynamikk

Nyhetsarkiv for Klimadynamikk

Forskningsrådet bevilger 17 millioner kroner til to UiB-prosjekter som skal forske på issmelting og klimaforandringer rundt Sydpolen.
Forskningsrådet fordeler 252 mill. NOK på 32 prosjekter i FRINATEK, 4 av disse går til forskere ved Geofysisk institutt. I tillegg gikk ett av fem innvilgede Polarprog-prosjekter også til instituttet.
Havet blir varmere. Det gir smeltende is, økende havnivå og endret havsirkulasjon. Sammen betyr dette mye for livet i havet.