Hjem
Fysisk oseanografi

Nyhetsarkiv for Fysisk oseanografi

Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. UiB skal inspirere og motivere partnere globalt i arbeidet for kunnskap om et bærekraftig hav.
Flytande vindturbinar har eit enormt potensiale. Astrid Nybø arbeider for at ein kan produsere mest mogeleg energi frå desse.