Hjem
Fysisk oseanografi

Nyhetsarkiv for Fysisk oseanografi

I Antarktis kan sjøvann med kuldegrader smelte is. Det kan påvirke Norges havnivå.
Pionerene Fridtjof Nansen og Bjørn Helland-Hansen fikk rett: Endringer i hav og klima kan varsles.
Den årlege forelesninga på Det Norske Videnskaps-akademi blei blant anna brukt til å sjå skilnaden mellom issmelting i ferskvatn og saltvatn.