Hjem
Marin Utviklingsbiologi

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

OPP «Optimalisert Postsmolt Produksjon» - et NFR innovasjonsprosjekt i næringslivet

Hovedmål : Utvikle grunnleggende og anvendt kunnskap om hvorvidt tiden i åpne nøter i sjø for laks kan reduseres, ved å øke tiden på land eller i semi-lukkede anlegg i sjø, og kartlegge konsekvensene for fiskens ytelse, fysiologi, helse og produksjonskostnad.

OPP «Optimalisert Postsmolt Produksjon» - et NFR innovasjonsprosjekt i næringslivet
Foto/ill.:
Sigurd Stefansson