Home
Marine Developmental Biology

OPP «Optimalisert Postsmolt Produksjon» - et NFR innovasjonsprosjekt i næringslivet

Hovedmål : Utvikle grunnleggende og anvendt kunnskap om hvorvidt tiden i åpne nøter i sjø for laks kan reduseres, ved å øke tiden på land eller i semi-lukkede anlegg i sjø, og kartlegge konsekvensene for fiskens ytelse, fysiologi, helse og produksjonskostnad.

OPP «Optimalisert Postsmolt Produksjon» - et NFR innovasjonsprosjekt i næringslivet
Photo:
Sigurd Stefansson