Hjem
Avdeling for naturhistorie

Nyhetsarkiv for Avdeling for naturhistorie

Fremmede arter er arter som med menneskelig hjelp er spredt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial. Slike arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet på verdensbasis.