Hjem
Avdeling for naturhistorie

Nyhetsarkiv for Avdeling for naturhistorie

Driftsleiaren har ansvar for det daglege arbeidet, å holde plantesamlingar og anlegg i sitt arbeidsområde i god stand og å bidra til utvikling av hagane.
Universitetsmuseet har laget en egen webinngang for deg som vil komme på besøk i våre ulike formidlingsområder. I Publikumsportalen finner du alt du trenger å vite for å få en god museumsopplevelse hos oss. 
Universitetsmuseet i Bergen har hatt prosjektledelsen i utarbeidelse av rapporten"Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø" på oppdrag fra Miljødirektoratet. Forskerne Anne Helene Solberg Tandberg og Luis Felipe Martell Hernandez har hatt sentrale roller i arbeidet.