Hjem
Avdeling for naturhistorie

Nyhetsarkiv for Avdeling for naturhistorie

European Reference Genome Atlas (ERGA) er et tverreuropeisk prosjekt for å generere genomer av referansekvalitet for hele det biologiske mangfoldet på tvers av det europeiske kontinentet (omkring 200 tusen arter). Truede, endemiske og ikoniske arter så vel som de som er viktige for landbruk, fiskeri, skadedyrbekjempelse og for funksjonen og stabiliteten til økosystemene anses som kritisk... Les mer