Hjem
Avdeling for naturhistorie

Nyhetsarkiv for Avdeling for naturhistorie

Nå er årets stolpejakt godt i gang. Vi håper det blir jaktet på informasjon og ikke kun på stolper.
Ved Universitetsmuseet, Avdeling for naturhistorie, er det ledig eit vikariat i 100% stilling til og med 31. desember 2023. Tiltreding snarast.
Ved Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, er det ledig en 3-årig PhD-stipendiatstilling innen fagområdet biosystematikk med tiltredelse 1. september 2023. Stipendiaten skal arbeide innen et forskningsprosjekt om artsmangfold, systematikk, fylogeni, artsdannelse og historisk biogeografi til marine snegler i slekten Haminoea. Prosjektet har tittelen “Understanding diversity... Les mer