Hjem
Avdeling for naturhistorie

Nyhetsarkiv for Avdeling for naturhistorie

Norske Anleggsgartnere, Miljø- og Landskapsentreprenører (NAML) har kåret Muséhagen til Årets grønne park 2023. Foruten de bruksmessige og estetiske kvalitetene er det lagt stor vekt på det fagmessig høye nivået på driften og vedlikeholdet av anlegget, og utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til ansatte som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Muséhagen.
Kritisk truede 'dinosaurtrær' ankommer universitetshagene som del av internasjonalt bevaringsarbeid