Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Nyhetsarkiv for Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Det medisinsk-odontologiske fakultet åpner nå opp for elektronisk innlevering av doktorgradsarbeidet.
Vedtatt i Programutvalget for forskerutdanningen 26.10.2011