Hjem
Translasjonell Cellesignalisering og Metabolisme

Nyhetsarkiv for Translasjonell Cellesignalisering og Metabolisme

I humane celler er N-terminal acetylering blant de vanligste proteinmodifiseringene. Nå har forskere ved Universitetet i Pennsylvania og Universitetet i Bergen avslørt de strukturelle og biokjemiske egenskapene til den viktigste molekylære maskinen som er involvert i denne prosessen. Dette enzymet er helt nødvendig for at kreftceller skal overleve og dele seg.