Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har bidratt til studien av amming og risiko for MS som er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology.
For få MS-pasienter får den behandlingen de burde ha, og det er store behandlingsforskjeller i ulike deler av landet, ifølge en ny studie ledet av professor Kjell-Morten Myhr.
Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har i februar 2015 publisert en artikkel om 60 års oppfølging av insidens og prevalens av MS i Hordaland, i det internasjonale tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.