Hjem

Centre for Cancer Biomarkers

Hovedinnhold

Centre for Cancer Biomarkers

Collage of photos from CCBIO situations; research, teaching, symposia.

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er et senter for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske fakultet ved UiB. Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. Senterleder er professor Lars A. Akslen, Klinisk Institutt 1.

Merk at CCBIO har en sterk internasjonal profil og de engelske websidene er hovednettsidene til CCBIO, der du finner mye mer informasjon og flere nyhetssaker. Webkalenderen (nederst på denne siden) derimot blir oppdatert på både norsk og engelsk web.

Hurtiglenker:

CCBIOs Principal Investigators: Lars A. Akslen, Donald Gullberg, Karl-Henning Kalland, Oddbjørn Straume, Bjørn Tore GjertsenJames Lorens, Roger Strand og Emmet McCormack

CCBIOs Associate Investigators

CCBIOs utgivelser av nyhetsbrev

CCBIOs årsrapporter

CCBIOs seminarserie 

CCBIOs forskerskole for kreftforskning

Introduksjonsvideo om CCBIO

Forskerskolen
Photo with the audience in the room, and a speaker on stage.

Viktige bidrag frå pasientens synsvinkel i forskinga

3.–5. november blei det heilt nye og unike kurset Brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking halde på det topp moderne Eitri Medisinsk Inkubator senter – ei passande ramme for eit nyskapande kurs med både forskarskulestudentar, forskarar og brukarrepresentantar som deltakarar.

Nyhet
Bjørn Tore Gjertsen på talerstolen.

Bjørn Tore Gjertsen – ein ekte translasjonist

20. oktober var CCBIO vertskap for eit festseminar for å feire tildelinga av Kong Olav Vs Kreftforskingspris for 2021 til Professor Bjørn Tore Gjertsen. Leiarar frå universitet og sjukehus og samarbeidande kollegaer heldt rosande talar og vitskapelege innlegg.

Nyhet | Forskning
deltakere på ccbio-symposium

Toppforskere innen kreftforskning deltok på heldigitalt CCBIO-symposium

Flere store navn innen den internasjonale kreftforskningen og rekordmange deltakere gjorde årets CCBIO-symposium til en stor suksess.

Nyhet | Forskning
Hyperion Imaging System symposium

Ny maskin muliggjør toppforskning

Hyperion Imaging System gjør det mulig å undersøke vevstoff på en mye mer nøyaktig måte enn tidligere. Maskinen i Bergen er den eneste av sitt slag per dags dato i Nord Europa.

Lær om kreftceller på en annerledes måte
Mange identiske kloner av Fråtse-Frida

Oppsøkende populærvitenskapelig teater

CCBIO tilbyr unik undervisning til skoleklasser i form av skuespill, eller høyst underholdende foredrag for annet publikum. Lær om kreftceller på en veldig annerledes måte!