Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Bergens Tidende (BT) hadde lørdag 14. februar et nytt oppslag om Kåre Rommetveit og UiB. Vinklingen i oppslaget er ikke i samsvar med fakta i saken, slik disse framgår av de dokumentene som ble offentliggjort for mer enn to uker siden, og som BT i lengre tid har bedt om innsyn i.